Vláda ČR v minulých dnech na svém jednání schválila rozpočtové rámce. Jedná se o základní obrysy státních rozpočtů na léta 2012 až 2014. Vláda počítá s tím, že schodek státního rozpočtu by v příštím roce neměl přesáhnout 105 miliard korun.

V rámci posouzení rozpočtových rámců a příjmů státního rozpočtu se vláda na svém jednání usnesla, že pro příští rok budou stanoveny dvě sazby daně z přidané hodnoty, a to ve výši14 a 20 procent. Dále by se však výše DPH měla upravovat, když vláda počítá se sjednocením daně z přidané hodnoty na úrovni 17,5%, a to v roce 2013. Podkladem pro toto rozhodnutí byla koaliční dohoda, která stanovuje fiskální strategii ke snižovaní deficitu veřejných rozpočtů až do roku 2014.

Co se týče schodku státního rozpočtu, předpokládá vláda jeho postupné klesání ze současných 4,6 procenta hrubého domácího produktu na 3,5 procenta, 2,9 procenta až na 1,9 procenta HDP v roce 2014. Cílem je dosáhnout do konce roku 2016 vyrovnaných veřejných rozpočtů.

Vedle výše uvedeného ministři stanovili termín, 10. srpna, do kterého musí ministři předložit rozepsané výdaje svých rezortů ministerstvu financí. Do 25. srpna budou tyto výdaje projednávat s ministrem financí Miroslavem Kalouskem, který musí k 30. srpnu předložit vládě finální návrh rozpočtu veřejných financí.

Dle předsedy vlády rozpočet na rok 2012 počítá s příjmy ve výši 985 miliard korun a výdaji 1090 miliard korun.