Vláda ČR na svém jednání podpořila návrh programu Podpora nákupu půdy, který by měl umožnit zemědělcům čerpat z prostředků Podpůrného a garančního rolnického a lesnického fondu dotace na úrok z úvěru na nákup nestátní zemědělské půdy. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.