Kontrola Úřadu pro ochranu osobních údajů („ÚOOÚ“), která se na ministerstvu spravedlnosti uskutečnila v souvislosti se zveřejněním seznamů soudců a státních zástupců s komunistickou minulostí, neshledala, že by samotným zveřejněním seznamů došlo k porušení zákona o ochraně osobních údajů. Za věcné chyby v seznamech pak úřad ministerstvu uložil ve správním řízení pokutu ve výši 100.000 Kč. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.