Prvním čtením v Poslanecké sněmovně prošel nový zákon proti daňovým únikům.

Dne 6. 2. 2013 prošel prvním čtením v Poslanecké sněmovně vládní návrh zákona o mezinárodní spolupráci při správě daní. Návrh zákona upravuje postup a podmínky, za nichž správce daně spolupracuje s příslušnými orgány jiných států, přičemž transponuje směrnici Rady 2011/16/EU ze dne 15. 2. 2011 o správní spolupráci v oblasti daní a o zrušení směrnice 77/799/EHS. Cílem nové úpravy je díky posílení mezinárodní spolupráce minimalizovat daňové úniky při přeshraničních obchodech a finančních transakcích.

Nový zákon nahradí stávající zákon č. 253/2000 Sb., o mezinárodní pomoci při správě daní. Bude speciální úpravou k daňovému řádu.

Návrh byl přikázán k projednání rozpočtovému výboru, které bylo stanoveno na 27. 2. 2013. Sněmovna se zároveň usnesla na zkrácení lhůty k projednání ve výboru na 30 dnů.