Dne 1. 2. 2010 nabyl účinnosti zákon č. 395/2009 Sb., o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití (dále jen ZVTS). Kontrolou nad jeho dodržováním byl pověřen Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.