Peněžitý trest je odsouzeným ukládán v nedostatečném množství. Novela TrZ a TrŘ má za cíl k jeho používání soudce popostrčit. V této souvislosti se mění úprava náhradního trestu a přeměny trestu. K zahlazení odsouzení má v případě peněžitého trestu dojít, jakmile byl vykonán, nebo bylo od jeho výkonu upuštěno. Návrh též rozšiřuje úpravu výslechu v § 92 TrŘ. Celá zpráva