Ministerstvo práce a sociálních věcí v minulých dnech na svých internetových stránkách uvedlo, že v důsledku současné hospodářské krize přicházejí Češi v zahraničí o práci a v příštím roce bude těchto osob pravděpodobně přibývat. Čeští občané, kteří ukončují zaměstnání v zahraničí v zemích EU, mají právo na dávky v nezaměstnanosti ve státě posledního zaměstnání. Vyplývá to z legislativy EU.

 České úřady práce v současnosti zaznamenávají, že občané České republiky ukončují zaměstnání v Irsku, Velké Británii a dalších státech EU a vracejí se ve větší míře do České republiky. Kvůli posilování kurzu české koruny nejsou již místa v zahraničí pro české občany finančně tolik atraktivní a nelze vyloučit ani dopad ekonomické krize na fungování některých zahraničních podniků spojený s propouštěním zaměstnanců.

Pokud po návratu chtějí zažádat o dávky v nezaměstnanosti, měli by tito lidé, dle ministerstva, vědět, že o ně mohou žádat v zahraniční. Podmínkou pro možnost uplatnit jejich práva je, aby tam byli řádně zaměstnáni a odváděli daně a příspěvky na pojištění. Jejich nároky jsou posuzovány podle pravidel a zákonů platných v daném státě.

Jedním z požadavků je i délka pojištění (zaměstnání). Jestliže nastane situace, že český žadatel neplatí v zahraničí pojištění tak dlouho, jak vyžadují tamní úřady, může doložit předchozí doby pojištění či zaměstnání z České republiky (nebo jiného členského státu) na evropském formuláři E301. U nás tento formulář vystavuje na žádost občana úřad práce.

Poradci EURES doporučují klientům toto řešení v případě, že nezaměstnaná osoba chce dále hledat zaměstnání v zahraničí. Lidé, kteří se chtějí vrátit a najít zaměstnání v ČR, mohou na zahraničním pracovním úřadu požádat o převod dávek ze zahraničí do ČR prostřednictvím jednoho z evropských formulářů.

Na úřady práce v ČR také přicházejí občané ČR, kteří se vracejí ihned po ukončení zaměstnání v jiné členské zemi. Úřad práce tyto žadatele o podporu v nezaměstnanosti neodmítá, avšak žadatel je povinen doložit potvrzení o dobách zaměstnání a pojištění v jiné členské zemi, kterým je evropský formulář E301 vystavený institucí ve státě posledního žadatelova zaměstnání. Poradci EURES jsou připraveni občanům poradit, jak v daném státě žádat o formulář E301, a informovat, která instituce tento formulář vystavuje. Vzhledem k tomu, že doba vydání a zaslání formuláře je dlouhá a ve státech EU se značně liší, je třeba, aby s tím žadatelé počítali. Například ze zkušeností úřadů práce se ukazuje, že na formulář z Irska čekají lidé až 4 měsíce, což je kriticky dlouhá čekací doba, neboť evropský tiskopis je podmínkou k přiznání podpory v ČR, o kterou nezaměstnaná osoba žádá. Lidé, kteří se tak ocitnou dočasně bez příjmu, o nárok na podporu nepřijdou. Po předložení formuláře E301 jim bude podpora přiznána, vypočítána a vyplacena zpětně od data, kdy se na úřadu práce registrovali.

Informace k ukončení zaměstnání ve státech EU (také EHP a Švýcarsku) a k žádostem o formulář E301 lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva práce a sociálních věcí.