Poslanecká sněmovna schválila novelu, která připravuje právní řád na zavedení elektronické Sbírky zákonů a mezinárodních smluv a elektronického legislativního procesu. Spuštění systémů se však odsouvá na rok 2022. Schválené pozměňovací návrhy určují, že nebude-li stanoveno jinak, právní předpisy budou nabývat účinnosti k 1. lednu nebo k 1. červenci, a také ukládají povinnost předkládat informativní přehled veřejnoprávních povinností a hrozících sankcí vyplývajících z návrhu právního předpisu. Celá zpráva