Senát Parlamentu ČR v měl v úvodní den své desáté schůze na pořadu posouzení novely jednacího řádu Poslanecké sněmovny. Cílem návrhu je rozšíření elektronické formy podávání a doručování sněmovních tisků a tím odstranění současné praxe, kdy jsou využívány výhradně tisky v listinné podobě. Senátoři se rozhodli návrhem zákona nezabývat. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.