Ministerstvo spravedlnosti v minulých dnech na svých internetových stránkách prezentovalo svůj postoj k diskusi o možném zrušení poboček Vrchního státního zastupitelství v Olomouci. Dle názoru ministerstva je zrušení poboček motivován cílem avizovaných finančních úspor.Kromě finanční motivace hraje podstatnou roli při úvahách o zrušení poboček také zájem na zefektivnění činnosti soustavy státního zastupitelství, která v tomto případě nekopíruje zákonem definovanou soustavu soudů.

V tomto konkrétním případě se, dle ministerstva, jedná se o jediný případ v celé České republice, kdy pobočky státního zastupitelství jsou v místě, kde není pobočka soudu téhož stupně. Pobočky tohoto typu navíc nemá ani Vrchní státní zastupitelství v Praze, které působí v obvodech osmi krajských soudů.

Zrušení poboček může, dle ministerstva, přinést personální úspory, optimalizaci řídících procesů v rámci státního zastupitelství a reaguje na úbytek svěřených agend. Z pohledu ministerstva se jedná o návrh, který je v kontextu snižování zátěže daňových poplatníků správný, potřebný a systémový.