Ve spolupráci s Ministerstvem financí připravila Mezinárodní obchodní komora v ČR (International Chamber of Commerce – ICC) projekt iDTAX, jehož cílem je odstranit nedostatky vystavování, vydávání, evidování a archivování papírových daňových dokladů. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.