Ministerstvo financí na svých internetových stránkách zveřejnilo rozpočet své kapitoly, a to v podrobném členění. Z dokumentu je možné zjistit druhové třídění rozpočtové skladby až na jednotlivé položky. Dále se člení dle jednotlivých organizačních složek a používá uživatelsky příjemnější „rozklikávací“ formu. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.