Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) vyhlásilo dotační programy v bytové politice pro příští rok. Na webových stránkách MMR je zveřejněna výzva k podávání žádostí o dotace z programu. V případě schválení vládního návrhu státního rozpočtu by k dispozici mělo být necelých 420 milionů Kč.

Největší část dotací (cca 220 mil. Kč) bude sloužit k podpoře výstavby bytů sociálního určení. Poprvé v historii MMR bude umožněno čerpání těchto dotací také soukromým subjektům, které chtějí provozovat bydlení sociálního charakteru. Dosud je mohly stavět pouze obce.

Dotace na bytovou jednotku, která je zcela nově postavena, je limitována částkou 600 tisíc v případě bytů pečovatelských a v případě bytů „vstupních“ (tedy určených pro určité sociální skupiny) pak částkou 550 tisíc Kč. Za splnění vyšších kritérií energetické náročnosti je bonus dalších 50 tisíc Kč.

Od letošního roku je zavedena také novinka – podporovaný byt lze koupit nebo získat v dražbě jako byt již existující. Stáří takového bytu musí být však prokazatelně nejméně deset let. Tím chce MMR vyslyšet prosby obcí a některých neziskových subjektů, zejména charitních organizací, provozujících sociální bydlení, o případné využití bytů, které jako opuštěné a tržně nevyužitelné soukromí vlastníci nabízí k prodeji. V takovém případě je dotace do 400 tisíc Kč na jeden byt.

Znění podprogramů a kriteria hodnocení žádostí jsou k dispozici na internetových stránkách ministerstva. Lhůta pro doručení žádosti začíná běžet dnem 20. prosince 2010 a končí 28. února 2011.