Účelem prověrky, uskutečněné v prvních měsících tohoto roku, bylo zmapovat situaci na okresních soudech severních Čech, konkrétně  v České Lípě, Děčíně, Jablonci nad Nisou, Liberci, Litoměřicích, Lounech, Mostě a Teplicích.  Kontrola se zaměřila především na činnost soudců a funkcionářů soudů ve vztahu k nedodělkům.  Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online