Ministerstvo spravedlnosti v minulých dnech prezentovalo na svých internetových stránkách seznam soudců a státních zástupců, kteří byli podle dostupných údajů před 17. listopadem 1989 členy KSČ. K publikaci se ministerstvo rozhodlo na základě odpovídajícího nálezu Ústavního soudu. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.