Ministr školství, mládeže a tělovýchovy Josef Dobeš vyjádřil podiv nad aktuálním přístupem vedení Západočeské univerzity Plzeň ke kauze právnické fakulty. Za krajně znepokojující považuje ministr Dobeš především informace o mimosoudním vyrovnání mezi rektorem univerzity Josefem Průšou a bývalým děkanem právnické fakulty Jaroslavem Zachariášem. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.