Ministr spravedlnosti v minulých dnech představil možné změny Ústavy, které hodlá v následujícím období předložit vládě k projednání. Změny spadají do oblasti mandátu poslance, kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu a  přímé volby prezidenta.

V první řadě ministr předpokládá zavedení klouzavého mandátu poslance. Změna by zde měla spočívat v opuštění možnosti souběhu výkonu poslaneckého mandátu s výkonem funkce člena vlády a zavedení principu dočasné neslučitelnosti výkonu těchto dvou ústavních funkcí. Důvodem pro zavedení tohoto institutu je, dle ministra, snaha výrazněji oddělit zákonodárnou moc od moci výkonné i sloučení povinností člena vlády s povinnostmi poslance Parlamentu.

Vedle výše uvedené změny ministr navrhne také rozšíření kompetencí Nejvyššího kontrolního úřadu. Úřad by tak nově měl mít vedle oprávnění kontrolovat hospodaření s majetkem státu a plnění státního rozpočtu také pravomoc kontrolovat zákonnost hospodaření územních samosprávných celků se svým majetkem a o pravomoc kontrolovat hospodaření právnických osob veřejnoprávní povahy.

Další zvažovanou změnou je pak také zavedení přímé volby prezidenta republiky. Cílem této změny je umožnit přímou volbu prezidenta.

V neposlední řadě ministr uvažuje také o zavedení tzv. vyslovení konstruktivní nedůvěry vládě či o přijetí ústavního zákona o podmínkách vyhlášení a průběhu celostátního referenda.

Úplnou tiskovou zprávu lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.