Ministr průmyslu a obchodu Vladimír Tošovský se dne 4. 12. setkal s nevládními environmentálními organizacemi, které ho požádaly o schůzku k aktualizaci Státní energetické koncepce. Zástupci Hnutí Duha, Greenpeace a sdružení Calla ministrovi představili svůj pohled na problematiku českého teplárenství a územních ekologických limitů těžby v Severních Čechách.  Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.