PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO

Pilířem tohoto modulu je úspěšný komentář k Zákoníku práce. Úspěch opakovaných vydání jsou důkazem kvality a jistoty, že autorský kolektiv kolem M. Běliny nenechá nikoho na pochybách, jak v různých pracovněprávních situacích postupovat. Přestože modul pracovního práva patří k těm méně robustním, patří zároveň k těm nejžádanějším, ať jde o advokáty nebo firemní právníky.

Co navíc přináší verze PLUS

V modulu Pracovní právo PLUS najdete v online verzi pravidelně aktualizovaný komentář zákoníku práce. Jeho autoři z řad advokátů – Klára Valentová, Jan Procházka, Marie Janšová, Veronika Odrobinová, Dominik Brůha a další – vytvořili v první řadě praktický text zabývající se konkrétní aplikací právního předpisu. Vhodně jej doplňuje další aktuální komentář vybraných ustanovení zákoníku práce upravujících pracovní poměr jako základní institut pracovněprávních vztahů, který připravili J. Kocourek a T. Dobřichovský.

Modul pokrývá i další oblasti a předpisy pracovního práva, například pasáže zákona o zaměstnanosti upravující agenturní zaměstnávání či zaměstnávání cizinců.

Nedílnou součástí modulů PLUS je také Ius Focus – zdroj zaměřený primárně na judikaturu.

CHCI BECK-ONLINE VYZKOUŠET
MÁM ZÁJEM O CENOVOU NABÍDKU
KOMENTÁŘEAgenturní zaměstnávání (zákon o zaměstnanosti) (Procházková, Falta)
Pracovní poměr. Vybraná ustanovení zákoníku práce (Kocourek, Dobřichovský)
Zákon o důchodovém pojištění (Voříšek)
Zákon o ochraně oznamovatelů (Vlachová, Dědina, Flanderková Šlejharová, Šveřepová)
Zákon o státní službě (Hřebíková, Fáberová, Brücknerová, Kubáčová Nejedlá, Moravec, Roučková, Hůrka)
Zákoník práce (Valentová, Procházka, Janšová, Odrobinová, Brůha a kol.)
Zákoník práce (Bělina, Drápal a kol.)
Zákoník práce (EKZ) (Bělina)
Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí (zákon o zaměstnanosti) (Falta)

KNIHYCovid-19 a soukromé právo. Otázky a odpovědi (Selucká a kol.)
Nová idea soukromého pracovního práva (Blažek)
Obrana pracovního práva (Pichrt, Koldinská, Morávek a kol.)
Pracovněprávní spory (Hromada)
Pracovní právo (Bělina, Pichrt a kol.)
Právní postavení profesionálních sportovců a profesionální sportovní smlouvy (Růžička)
Právo sociálního zabezpečení (Koldinská, Tröster a kol.)
Přechod práv a povinností z pracovněprávních vztahů (Řičánek)
Sociální právo (Koldinská)
Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU (Koldinská, Pikorová, Švec, Tomeš)
Úřad práce a uchazeč o zaměstnání (Doušová)
Velká kniha smluvních vzorů (Zoufalý, Munková a kol.)

 

Z ČASOPISŮ C. H. BECK

Právní rozhledy, Soudní rozhledy, Obchodněprávní revue, Trestněprávní revueIUS FOCUS VE VERZI PLUS

Judikaturu pro vás vybírá a komentuje:

Mgr. Michal Vrajík

Mgr. Karolina Konečná

VRAJÍK, advokátní kancelář
Více o Ius Focus >>