PRACOVNÍ A SOCIÁLNÍ PRÁVO

Pilířem tohoto modulu je úspěšný komentář k Zákoníku práce. Úspěch opakovaných vydání jsou důkazem kvality a jistoty, že autorský kolektiv kolem M. Běliny nenechá nikoho na pochybách, jak v různých pracovněprávních situacích postupovat. Přestože modul pracovního práva patří k těm méně robustním, patří zároveň k těm nejžádanějším, ať jde o advokáty nebo firemní právníky.

CHCI BECK-ONLINE VYZKOUŠET
MÁM ZÁJEM O CENOVOU NABÍDKU
KOMENTÁŘEZákon o důchodovém pojištění (Voříšek)
Zákoník práce (Bělina, Drápal a kol.)
Zákoník práce (EKZ) (Bělina a kol.)
Zaměstnávání zaměstnanců ze zahraničí (zákon o zaměstnanosti) (Falta)

KNIHYCovid-19 a soukromé právo. Otázky a odpovědi (Selucká a kol.)
Pracovněprávní spory (Hromada)
Pracovní právo (Bělina, Pichrt a kol.)
Právo sociálního zabezpečení (Koldinská, Tröster a kol.)
Sociální právo (Koldinská)
Sociální zabezpečení osob migrujících mezi státy EU (Koldinská, Pikorová, Švec, Tomeš)
Velká kniha smluvních vzorů (Zoufalý, Munková a kol.)