ZVLÁŠTNÍ PŘEDPISY

Pro rychlé a efektivní zpracování všech případů z oblasti správního práva – zvláštní předpisy, nabízí modul přístup ke komentářům k ochraně osobních údajů, ochraně ovzduší nebo speciálnímu praktickému průvodci GDPR v kostce.

CHCI BECK-ONLINE VYZKOUŠET
MÁM ZÁJEM O CENOVOU NABÍDKU
KOMENTÁŘEEnergetický zákon (Zdvihal, Svěráková, Med, Osadská a kol.)
Mediální právo (Chaloupková, Holý, Urbánek)
Obecné nařízení o ochraně osobních údajů (Uřičař, Rámiš a kol.)
Ochrana před škodlivými vlivy tabáku, alkoholu a návykových látek (Vetešník, Jemelka)
Školský zákon (Rigel, Bahýľová, Moravec, Puškinová, Kudrová)
Zákon o církvích a náboženských společnostech (Kříž)
Zákon o elektronických komunikacích (Vlachová)
Zákon o ochraně osobních údajů (Kučerová, Nováková, Foldová, Nonnemann, Pospíšil)
Zákon o ochraně ovzduší (Morávek, Tomášková, Bernard, Vícha)
Zákon o právech a povinnostech při vydávání periodického tisku (tiskový zákon) a předpisy související (Chaloupková)
Zákon o právu na digitální služby (Zajíček, Korbel, Kovář, Amler, Donát, Tomíšek, Oršulík)
Zákon o provozování rozhlasového a televizního vysílání a předpisy související (Chaloupková, Holý)
Zákon o provozu na pozemních komunikacích (Kovalčíková, Štandera)
Zákon o sociálně-právní ochraně dětí (Rogalewiczová, Cilečková, Kapitán, Doležal a kol.)
Zákon o veřejných výzkumných institucích (Kaplan, Sojková)
Zákon o zpracování osobních údajů (Vlachová, Maisner)

KNIHYGDPR v kostce (C. H. Beck)
Honitba. Tvorba a využití (Holý)
Zbraně a střelivo (Bartošek, Bačkovská)