KVALITNÍ OBSAH = ZÁKLAD KVALITNÍ SLUŽBY

Právníci požadují pokud možno co nejvíce obsahu, v top kvalitě, dobře využitelného, ověřeného, vzájemně provázaného a ideálně aktualizovaného v reálném čase.

Někdy bývají požadavky i protichůdné. Ale proto jsme tu my, abychom v informacích udělali pořádek. Podívejte se, co pro Vás každý den připravujeme.

Tady většinou začíná práce právníka. Je nutné, abyste měli k dispozici nové předpisy co nejdříve. Jejich zpracování má proto u nás prioritu a nová Sbírka se do beck-online dostane zpravidla ještě dřív, než vyjde v papírové podobě. Zapracování novel věnujeme maximální pozornost a systém kontrol zaručuje správnost textů. Sbírku zákonů můžete bezplatně využívat ve verzi START.

V dnešní době existuje veliké množství zdrojů soudní judikatury i rozhodnutí různých správních orgánů. Našim úkolem je shromažďovat pro Vás všechny tyto informace do jedné databáze a oklasifikovat je tak, abyste rychle nalezli ty, které zrovna potřebujete. Je to vysoce odborná práce, proto se jí věnují právníci, kteří vytváří vzájemné vazby mezi dokumenty, vyhodnocují jejich vzájemný vztah a opatřují judikáty rejstříkovými hesly.

Tady vzniká velká konkurenční výhoda oproti jiným právním informačním systémům. Komentáři nemyslíme jen stručné glosy vybraných ustanovení, nebo výňatky z důvodových zpráv. S publikováním kvalitních komentářů máme již přes dvacet let zkušeností a spolupracujeme s klíčovými autory. Pokud tedy v rámci Beck-online prezentujeme komentáře, můžete se spolehnout na to, že se jedná o osvědčená díla z produkce C. H. Beck.

Monografie a příručky jsou prakticky koncipované texty zaměřené na specifická témata. Z produkce C. H. Beck vybíráme knihy, které vhodně doplňují detailně zpracované komentáře a ucelí informační podporu v daném modulu.

Silná stránka beck-online. V produkci C. H. Beck vycházejí časopisy, jejichž příspěvky dlouhodobě patří k nejcitovanějším ať v komentářích nebo v jiných systémech. Díky spolupráci s profesními komorami můžete čerpat i z ostatních důležitých periodik, jako je Bulletin advokacie, AdNotam, Komorní listy apod. Republikujeme zajímavé aktuality advokátů z praxe a o vše se staráme se stejnou péčí, jakou dáváme judikatuře. Nalezení potřebného textu ve správnou chvíli je proto jednoduché.

Vzory jsou pro právníka praktickou pomůckou. Přestože si většina kanceláří a firem časem vytvoří vlastí mustr na přípravu vzorů, jsou komentované předlohy užitečnou inspirací. Význam autorsky zpracovaných návodů narostl po rekodifikaci občanského práva v roce 2014. Velký zájem a pozitivní ohlasy jsme proto zaznamenali u vzorů z oblasti korporací i nového občanského zákoníku.

Elektronická podoba legislativy a judikatury Evropské unie tak, jak je publikována na portále EUR-Lex. V tomto modulu máte k dispozici veškeré právní předpisy Evropské unie a rozhodnutí evropských soudů, především pak Soudního dvora.

Na výše vyjmenovaných pilířích beck-online stojí a pro právníky jsou při práci i při rozhodování o poskytovateli informací podstatné. Doplňuje je celá řada dalších informací, které uživatelé čas od času také potřebují. Patří sem důvodové zprávy, předpisy místní samosprávy, krajů a statutárních měst, věstníky a zpravodaje, interní předpisy některých klientů atd. Z velké části se jedná o dokumenty, které jsou v dnešní době dostupné na internetu a hlavním přínosem naší služby je jejich zpřístupnění “pod jednou střechou”.