Odborné články v beck-online

Časopisy vychází proto, aby měli právníci aktuální informace. Je jich na trhu poměrně dost, v různé kvalitě a s širokým záběrem. S beck-online je snadné se v informacích zorientovat.

Články v souvislostech

Odborné články důsledně navazujeme na relevantní ustanovení předpisů, abyste je měli po ruce vždy, když je potřeba.

Součást všech modulů

Příspěvky pro Vás rozdělujeme do odborných modulů, aby informační porpora v dané oblasti byla maximální.

Archiv časopisů v beck-online PRO

Rok staré příspěvky se automaticky stávají součástí základního modulu PRO. Vzniká tak unikátní databáze, kterou si může dovolit každý.

Ty nejpodstatnější, recenzované tituly nabízíme v plných textech:

Právní rozhledyFp_PravniRozhledy_01

Nejčtenější a nejcitovanější právnický časopis na trhu.

Články a komentáře ke klíčovým právním problémům | Analýza vybraných právních otázek z aplikační praxe | Informace o aktuálním dění v legislativě | Výběr soudních rozhodnutí zásadní povahy s komentářem | Komparativní rubrika k novému občanskému zákoníku

Soudní rozhledyFp_SoudniRozhledy_01

Články důkladně analyzující rozhodovací praxi soudů | Informace o aktuálním dění z prostředí justice | Komentáře sporných otázek | Aktuální komentovaná rozhodnutí pečlivě vybíraná a zpracovávaná ve spolupráci se soudci, advokáty a dalšími odborníky | Přehledy judikatury uveřejněné v hlavních sbírkách soudních rozhodnutí doplněné komentáři | Výtahy z nejnovějších rozhodnutí Soudního dvora EU a ESLP | Komparativní rubrika k novému občanskému zákoníku

Obchodněprávní revueor

Články a komentáře k aktuálním problémům z oblasti obchodního práva a finančních trhů | Analýzy zásadního obchodněprávního významu orientované převážně na praxi | Diskuze k projednávaným právním předpisům | Významná soudní rozhodnutí, včetně klíčových judikátů zahraničních soudů a rozhodnutí SDEU, ESLP | Informace z odborných seminářů

Trestněprávní revuetr

Komplexní přehled aktuálních informací z oblasti trestního práva hmotného a procesního | Fundované rozbory a výklady vybraných trestněprávních norem a jejich souvislostí s dalšími právními předpisy | Významná komentovaná soudní rozhodnutí v trestních věcech | Klíčová judikatura zahraničních soudů

Bulletin advokacieba

Stavovský časopis vydávaný Českou advokátní komorou. Obsahuje aktuální články ze světa justice, vybraná soudní rozhodnutí a také jejich rozbory.

Ad Notaman

Stavovský časopis vydávaný Notářskou komorou. Tvoří platformu pro odbornou notářskou a právnickou diskusi vůbec, vztahuje-li se k činnosti notáře, a pro komunikaci a informovanost v rámci notářské samosprávy.

Komorní listykl

Stavovský časopis vydávaný Exekutorskou komorou. Hlavní obsahovou náplní je prezentace odborných článků a příspěvků zabývajících se problematikou exekuční činnosti.

Mám zájem

Vyzkoušejte archiv časopisů ještě dnes!

Mám zájem

Do Beck-online zařazujeme i další periodika:

 • Časopis pro právní vědu a praxi
 • Časopis zdravotnického práva a bioetiky
 • Dokumenty Koordinačního výboru MF a Komory daňových poradců
 • Duševní vlastnictví
 • Iurium Scriptum
 • Ius Focus
 • Legal Alert
 • Legal Update
 • Newslettery advokátní kanceláře HAVEL&PARTNERS
 • Právní zpravodaj
 • Rekodifikační novinky
 • Revue pro právo a technologie
 • Sborník Karlovarské právnické dny