Judikatura

Monitoring velkého množství zdrojů české a evropské judikatury zaručuje, že v Beck-online naleznete snad všechna rozhodnutí, která pro svou práci potřebujete. A aby to bylo snadnější, je většina judikátů důsledně zpracovávána, provázána s předpisy až na úroveň paragrafů, opatřena klíčovými slovy a dalšími informacemi.

Beck-online pak může vyhodnotit Váš dotaz a podle relevance nabídnout ta nejpodstatnější rozhodnutí přednostně. Práce s judikaturou nebyla nikdy jednodušší!

Zdroje

C. H. Beck monitoruje všechny podstatné zdroje judikatury, abyste je nalezli na jednom místě. Samozřejmostí jsou oficiální sbírky připravované evidenčními senáty jednotlivých soudů. K tomu pro vás monitorujeme rozhodnutí publikovaná na webových stránkách Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a institucí (např. ÚOHS, ÚPV a další). Naši zákazníci oceňují především fakt, že judikaturu ze všech důležitých zdrojů naleznou na jednom místě.

Navíc je však řada rozhodnutí publikována v časopisech, publikacích či sbírkách nakladatelství C. H. Beck, autorsky zpracována a provázána mezi sebou. Tyto zdroje, jako jsou např. Právní rozhledy, Soudní rozhledy či Sbírka trestních a civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, podléhají autorským právům a nalézt je můžete pouze v Beck-online.

Výběr ze zdrojů judikatury

 • Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek a další judikatura na základě doporučení soudců Nejvyššího soudu ČR od roku 1960
 • Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
 • Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu
 • Soubor civilních rozhodnutí a stanovisek NS (C. H. Beck)
 • Soubor trestních rozhodnutí NS (C. H. Beck)
 • Právní rozhledy (C. H. Beck)
 • Soudní rozhledy (C. H. Beck)
 • Obchodněprávní revue (C. H. Beck)
 • Trestněprávní revue (C. H. Beck)
 • Sbírka rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských z let 1919 – 1945, kterou uspořádal Dr. František Vážný
 • Rozhodnutí NS ve věcech občanských (1945 – 1947)
 • Soudní judikatura ve věcech správních (Správní právo)
 • Sbírka rozhodnutí finančního arbitra
 • Sbírka soudních rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
 • Odborné symposium k judikatuře NS
 • Ad Notam
 • Bulletin advokacie
 • Revue pro právo a technologie
 • Stanoviska a rozhodnutí KCP
 • Sbírka rozhodnutí ÚOHS
 • Správní a soudní rozhodnutí ÚPV
 • Sbírka insolvenční judikatury
 • Výběr rozhodnutí vrchních soudů
 • důležité webové stránky
 • další