Judikatura

Monitoring velkého množství zdrojů české a evropské judikatury zaručuje, že v Beck-online naleznete snad všechna rozhodnutí, která pro svou práci potřebujete. A aby to bylo snadnější, je většina judikátů důsledně zpracovávána, provázána s předpisy až na úroveň paragrafů, opatřena klíčovými slovy a dalšími informacemi.

Beck-online pak může vyhodnotit Váš dotaz a podle relevance nabídnout ta nejpodstatnější rozhodnutí přednostně. Práce s judikaturou nebyla nikdy jednodušší!

Vše na jednom místě

C. H. Beck monitoruje všechny podstatné zdroje judikatury, abyste je nalezli na jednom místě. Samozřejmostí jsou oficiální sbírky připravované evidenčními senáty jednotlivých soudů. K tomu pro vás monitorujeme rozhodnutí publikovaná na webových stránkách Nejvyššího soudu, Ústavního soudu, Nejvyššího správního soudu a institucí (např. ÚOHS, ÚPV a další). Naši zákazníci oceňují především fakt, že judikaturu ze všech důležitých zdrojů naleznou na jednom místě.

Navíc je však řada rozhodnutí publikována v časopisech, publikacích či sbírkách nakladatelství C. H. Beck, autorsky zpracována a provázána mezi sebou. Tyto zdroje, jako jsou např. Právní rozhledy, Soudní rozhledy či Sbírka trestních a civilních rozhodnutí Nejvyššího soudu, podléhají autorským právům a nalézt je můžete pouze v Beck-online.

Zdroje judikatury

 • Sbírka soudních rozhodnutí a stanovisek a další judikatura na základě doporučení soudců Nejvyššího soudu ČR od roku 1960
 • Sbírka rozhodnutí Nejvyššího správního soudu
 • Sbírka nálezů a usnesení Ústavního soudu
 • Soubor civilních rozhodnutí a stanovisek NS (C. H. Beck)
 • Soubor trestních rozhodnutí NS (C. H. Beck)
 • Právní rozhledy (C. H. Beck)
 • Soudní rozhledy (C. H. Beck)
 • Obchodněprávní revue (C. H. Beck)
 • Trestněprávní revue (C. H. Beck)
 • Sbírka rozhodnutí Nejvyššího soudu Československé republiky ve věcech občanských z let 1919 – 1945, kterou uspořádal Dr. František Vážný
 • Rozhodnutí NS ve věcech občanských (1945 – 1947)
 • Soudní judikatura ve věcech správních (Správní právo)
 • Sbírka rozhodnutí finančního arbitra
 • Sbírka soudních rozhodnutí Evropského soudu pro lidská práva
 • Odborné symposium k judikatuře NS
 • Ad Notam
 • Bulletin advokacie
 • Revue pro právo a technologie
 • Stanoviska a rozhodnutí KCP
 • Sbírka rozhodnutí ÚOHS
 • Správní a soudní rozhodnutí ÚPV
 • Sbírka insolvenční judikatury
 • Výběr rozhodnutí vrchních soudů
 • důležité webové stránky
 • další