Transparency International („TIC“) zaslala dne 26. 7. otevřený dopis premiéru Nečasovi týkající se dlouhodobě neřešené situace v justici. TIC v dopise konstatuje, že za současného stavu drží zásadní nástroje k ovlivňování chodu moci soudní v rukou exekutiva, ačkoliv za výkon spravedlnosti nenese odpovědnost. Dochází tak k rozdvojení kompetence a odpovědnosti. Chybí také dlouhodobá koncepce reformy. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.