Ministerstvo průmyslu a obchodu uspořádalo dne 18.2. diskusní panel „Priority španělského předsednictví v Radě EU“. Kromě zástupců podnikatelské veřejnosti na něm vystoupili reprezentanti MPO, kteří představili, co bude MPO akcentovat během prvních šesti měsíců roku 2010 v rámci španělského předsednictví v Radě EU. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.