Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila v prvním čtení dne 27. 4. na své 16. schůzi vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů (rozpočtová pravidla), ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve znění pozdějších předpisů. Cílem návrhu je odstranění legislativních překážek čerpání financí ze strukturálních fondů Evropské unie. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.