Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v minulých dnech schválila Senátem vrácený návrh novely zákona o spotřebních daních. Cílem návrhu zákona je především transpozice směrnice Rady 2008/118/ES. Poslanci schválili návrh zákona ve znění, v jakém jim byl vrácen Senátem.

Schválená právní úprava především transponuje směrnici Rady 2008/118/ES ze dne 16. prosince 2008 o obecné úpravě spotřebních daní a o zrušení směrnice 92/12/EHS. Předmětná směrnice poskytuje právní základ pro fungování elektronického kontrolního systému na intrakomunitární dopravu výrobků podléhajících spotřební dani.
Současně návrh zákona obsahuje také změny některých ustanovení u spotřební daně z piva, které vyplynuly z praktických zkušeností daňových subjektů a správce daně.

Úplné znění schváleného návrhu zákona lze nalézt na internetových stránkách Poslanecké sněmovny.