Poslanecká sněmovna v prvním čtení projednala a schválila poslanecký návrh zákona, kterým se mění zákon č. 202/1990 Sb., o loteriích a jiných podobných hrách. Cílem návrhu je posílení transparentnosti a regulace oblasti provozování loterií a jiných podobných her.

Návrh zákona sleduje především cíl zprůhlednit peněžní toky od provozovatelů loterií a jiných podobných her ke konečným příjemcům, zajistit použití těchto prostředků skutečně na veřejně prospěšné účely, zakázat poskytování části výtěžku neziskovým organizacím, jejichž zřizovatelem je provozovatel, popřípadě akcionář provozovatele a umožnit kontrolu ze strany široké veřejnosti uveřejňováním údajů o odvodu části výtěžku způsobem umožňujícím dálkový přístup jednotlivými provozovateli a povolujícími orgány.

Schválená právní úprava současně rozšiřuje vliv obcí na oblast povolování sázkových her v kasinu a dalších obdobných her. Návrh doplňuje stávající zmocnění pro obce k vydávání obecně závazných vyhlášek, kterými lze zakázat provozování výherních hracích přístrojů na určitých veřejně přístupných místech, o zmocnění vztahující se na všechny druhy hazardních her. Novinkou je také zavedení informační povinnosti o vydání obecně závazné vyhlášky obce ve vztahu k Ministerstvu financí, a nikoliv jen ve vztahu k Ministerstvu vnitra.
Novela se také pokouší zprůhlednit režim odvodu části výtěžku na veřejně prospěšné účely tak, aby se dostal pod větší veřejnou kontrolu a nemohl být zneužíván, a současně dát větší pravomoc obcím omezit vyhláškou nejen provozování výherních hracích přístrojů, ale též sázkových her v kasinech.

V neposlední řadě novela zákona reaguje na současný neuspokojivý stav v oblasti loterií a pokouší se nastalé problémy také řešit.

Dále by se návrhem zákona měli poslanci zabývat ve druhém a třetím čtení.