Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení dne 21. 6. na své 19. schůzi vládní návrh zákona, kterým se mění zákon č. 18/1997 Sb., o mírovém využívání jaderné energie a ionizujícího záření (atomový zákon) a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů. Cílem novely je zavést kompenzace znevýhodnění obcí, na jejichž území se nachází úložiště radioaktivních odpadů. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.