Poslanecká sněmovna Parlamentu v následujících dnech zahájí svou 19. schůzi, na jejímž pořadu se nachází v současné době již 116 bodů. Poslanci by se měli věnovat např. návrhu novely zákona o ochraně ovzduší, který byl zamítnut Senátem a celou řadou návrhů zákonů ve všech třech čteních.

Na počátku své schůze by se měli poslanci věnovat Senátem vrácenému návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší), ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů.

V rámci prvního čtení by měly být, mimo jiné, posouzeny návrh zákona, kterým se mění zákon o veřejných zakázkách, návrh novely zákona o stavebním spoření a státní podpoře stavebního spoření, návrh novely zákona o dani z přidané hodnoty, návrh novely zákona o zaměstnanosti, návrh novely trestního řádu či novela zákona o správních poplatcích.

V rámci třetího čtení by měla být pozornost věnována hlavně návrhu novely zákona o veřejném zdravotním pojištění, návrhu novely zákona o provozu na pozemních komunikacích, novele zákona o loteriích či novele zákona o soudnictví nad mládeží.

Vedle návrhů zákonů by se poslanci měli věnovat také celé řadě dalších bodů a zpráv. Úplný návrh programu schůze Sněmovny lze nalézt na internetových stránkách Poslanecké sněmovny.