Technické změny jednacího řádu Senátu

Harmonizační novela má zajistit elektronický systém tvorby právních předpisů.

Informace o spotřebě tepla a teplé vody

Spotřeba tepla a společně připravované teplé vody bude měřena každý měsíc.

Prekurzory výbušnin

Nový zákon upraví zpřístupňování, dovoz, držení a používání látek nebo směsí zneužitelných k nedovolené výrobě výbušnin.

Užší mezinárodní spolupráce při správě daní

Směrnice DAC 7 přináší společné daňové kontroly za účasti daňových orgánů více členských států EU.

Redukce daně silniční

Vláda navrhuje zdanění pouze nákladních automobilů a nákladních přívěsů.

Snížení daně z pohonných hmot

Vláda navrhuje zdanění pouze nákladních automobilů a nákladních přívěsů.