Prezident České republiky v minulých dnech podepsal osm nových zákonů. Mezi novými právními úpravami, které byly podepsány lze nalézt např. zákon o zdravotnické záchranné službě, novelu zákona o dani z přidané hodnoty či novelu zákona o zaměstnanosti.

Prvním z podepsaných zákonů byl zákon ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony, jehož cílem je sjednocení sazby daně z přidané hodnoty na úroveň 17%. Dalším podepsaným zákonem byl pak zákon ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, který nahrazuje současnou právní úpravu v této oblasti.

Dalším podepsaným zákonem pak byl zákon ze dne 6. listopadu 2011 o specifických zdravotních službách upravující zvláštní druhy zdravotních služeb a zákon ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o zdravotních službách, zákona o specifických zdravotních službách a zákona o zdravotnické záchranné službě.

Současně prezident podepsal také zákon ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 48/1997 Sb., o veřejném zdravotním pojištění a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a některé další zákony a zákon ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony. Poslední uvedená zákonná úprava zjednodušuje systém sociální ochrany, snižuje administrativní zátěž a zpřísňuje podmínky pro přiznání dávek osobám, které se vědomě vyhýbají práci. Kromě toho prezident podepsal také zákon ze dne 6. listopadu 2011, kterým se mění zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a následně také zákon ze dne 6. listopadu 2011 o zdravotnické záchranné službě.