Prezident republiky v minulých dnech podepsal tři nové zákony. Jedná se o zákon ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění některé zákony v souvislosti s úspornými opatřeními v působnosti Ministerstva práce a sociálních věcí, zákon ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony a zákon ze dne 12. listopadu 2010, kterým se mění zákon č. 424/1991 Sb., o sdružování v politických stranách a v politických hnutích, ve znění pozdějších předpisů. Všechny podepsané zákony spadají do oblasti úsporných opatření v souvislosti se stavem státního rozpočtu.

Cílem prvního z podepsaných zákonů je především prostřednictvím změn v oblasti Ministerstva práce a sociálních věcí přispět ke snížení deficitu státního rozpočtu. Změny tak spadají do oblasti zákona o zaměstnanosti, zákoníku práce a dalších zásadních právních předpisů.

Druhý podepsaný zákon, novela zákona o daních z příjmů, umožňuje např. zrušení daňového osvobození u některých druhů výsluhových náležitostí a i zvláštní úpravy, podle které nejsou peněžité náhrady u představitelů státní moci předmětem daně. Současně zákon předpokládá zdanění důchodů pracujících důchodců při dosažení hranice příjmů přesahující trojnásobek průměrné mzdy.

Posledním podepsaným zákonem dochází ke snížení příspěvku politickým stranám a politickým hnutím ze státního rozpočtu, a to o 5%.