Prezident republiky Václav Klaus podepsal dne 26. 10. tyto dva zákony:

1. Zákon, kterým se mění zákon č. 90/1995 Sb., o jednacím řádu Poslanecké sněmovny, ve znění pozdějších předpisů. Zákon zkracuje lhůtu k projednání návrhu kapitoly státního rozpočtu ve sněmovních výborech ze 30 na 5 dnů.

2. Zákon, kterým se mění zákon č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů, a zákon č. 265/1991 Sb., o působnosti orgánů České republiky v oblasti cen, ve znění pozdějších předpisů. Hlavním cílem tohoto zákona je napravit dosavadní nevyhovující stav v právní úpravě z roku 1990 a přesunout ze stávající prováděcí vyhlášky jak definice pojmů, tak povinnosti ukládané prodávajícím a kupujícím přímo do zákona.