Prezident republiky Václav Klaus vetoval dne 3. 6. zákon o České národní bance, který má nabýt účinnosti po zavedení eura v ČR. Právě to je hlavním důvodem prezidentovy kritiky.

Své rozhodnutí odůvodnil Václav Klaus v dopise úřadující předsedkyni Poslanecké sněmovny Miroslavě Němcové: „Jde o zákon, jehož účinnost je vázána na zavedení jednotné měny euro v České republice. Vzhledem k tomu, že dosud ani zdaleka není vyřešena ryze politická otázka, kterou je samo případné přijetí eura, popřípadě termín jeho přijetí, je legisvakanční lhůta bezprecedentně vázána na zcela nejistou skutečnost, která nemusí nastat, popřípadě může nastat za dnes ještě neznámých okolností, které by mohly změnit pohled na to, jak má tento zákon vypadat.“

Prezident také poukázal na nestandardní způsob, jak byl zákon prezentován v Senátu: „V Senátu byl vznesen požadavek na zachování povinnosti ČNB předkládat zprávu o výkonu dohledu nad finančním trhem nejen sněmovně, ale i Senátu. Předkladatel sliboval senátorům, že zákon bude v tomto smyslu ještě před svou platností novelizován. Senát se s takovým slibem nespokojil a schválil pozměňovací návrh, který onu povinnost ČNB ukládal. Poslanecká sněmovna ale návrh zamítla a budoucí podoba zákona tak závisí jen na dotyčném slibu.“