Prezident republiky Václav Klaus v minulých dnech využil své pravomoci zakotvené v Ústavě ČR a vrátil Poslanecké sněmovně zákon ze dne 9. března 2010, kterým se mění zákon č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

Hlavním důvodem, proč prezident zákon týkající se benefitů poslancům vrátil je fakt, že dle jeho názoru, zákon benefity v žádném případě neruší, jak je často argumentováno, nýbrž předpokládá, že z nich od 1.1.2010 bude vypočítávána daň nikoli z ceny, za kterou si benefity kupují zaměstnanci, ale z ceny obvyklé. Cílem zákona je tak zabránění krácení daně prostřednictvím účelového vyplácení části mzdy ve formě méně zdaněných benefitů.

Dále prezident v rámci svého vyjádření a odůvodnění uvedl, že tento způsob zdanění je v plném souladu s právní úpravou na úrovni Evropské unie, a navíc v ČR již po dlouhou dobu takto fungoval.

V neposlední řadě prezident poukázal také na fakt, že tuto právní úpravu rušící odpovídající ustanovení schválila stejná vláda, která původní změnu také zavedla. Nad rámec uvedeného prezident také podtrhl, že jemu předložená právní úprava by v důsledku přinesla stav, kdy třetí osoby – daňoví poplatníci – připlácejí jedné skupině zaměstnanců na zaměstnanecké benefity domluvené výhradně mezi zaměstnavatelem a zaměstnancem.

Dále by tedy návrh měla posoudit opět Poslanecká sněmovna.