Ministerstvo spravedlnosti v minulých dnech na svých internetových stránkách informovalo, že usiluje nejen o posílení hmotných a procesních práv obětí trestných činů, ale rovněž o životaschopnost projektů, jež obětem poskytují okamžitou podporu a poradenství. Ministerstvo proto podporuje především projekt realizovaný Probační a mediační službou ČR v partnerství s Asociací občanských poraden, k němuž byla od 2. 1. 2012 spuštěna informační kampaň s názvem „My se k Vám zády neotočíme“. Cílem kampaně je upozornit veřejnost na nové možnosti bezplatného poradenství pro oběti trestných činů. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.