Co o beck-online říkají naši klienti?

Systém beck-online je pro nás nenahraditelný v přístupu k odborné literatuře. Využíváme publikace z širokého spektra právních odvětvích a oceňujeme pravidelnou aktualizaci dostupných titulů. Z technického pohledu nám pak vyhovuje rychlost aplikace, možnost individuálního nastavení, přehlednost jejího uživatelského rozhraní a rovněž možnost kopírování textu včetně automatického uvedení citace.
Rád bych tímto vyjádřil uznání týmu Beck-online za vytvoření skvělého pomocníka pro práci naší advokátní kanceláře. Po předchozích zkušenostech s jinými právními informačními systémy mohu jednoznačně prohlásit, že pracujeme s tím nejlepším systémem na trhu. Množství obsažených právních informací, způsob jejich zpracování a intuitivní vyhledávání z tohoto systému dělá skvělého pomocníka pro naši práci. Když k tomu ještě připočtu možnost připojení z jakékoliv mobilního zařízení, jeho praktické využití je ohromující.
JUDr. David Karabec, vedoucí advokát, advokátní kancelář JUDr. David Karabec
Pracuji s různými aplikacemi právních informací. Beck-online je mým specialistou na komentáře zákonů a odborné časopisy. Oboje mám i v papírové formě, ale tu jednak nemám vždy s sebou tam, kde něco právního píšu. Ono například stěhovat 3 500 stran komentáře k trestnímu zákoníku není až tak jednoduché. A jednak se z jejich elektronického textu pochopitelně snadno přenášejí citace do textu nově vytvářeného. Zvlášť když si při kopírování mohu ještě zvolit, že se přenese text i s odkazem na zdroj.
Jako dlouhodobý uživatel právního informačního systému Beck-online si na systému vedle denní aktualizace legislativy ceníme především propojení legislativy s rozsáhlou a dobře udržovanou databází komentářů právních předpisů, odborných časopisů a textů, do značné míry nedostupných v jiných systémech, jakož i judikatury a možností, které nabízí podrobné vyhledávání. Jednoznačnou výhodu pak pro nás představuje webový přístup, který zajišťuje okamžitou dostupnost informací i v případě potřeby práce pro klienty mimo prostory kanceláře, popř. na jiných zařízeních, dvacet čtyři hodin denně.
Pro naši kancelář je systém Beck-online prakticky nepostradatelný. Pro advokáta je v dnešní době nezbytné mít k dispozici kdykoli a kdekoli v elektronické podobě komplexní právní informace v podobě komentářů a odborných článků k nejrůznějším sporným právním výkladům. Takový systém je pro nás jistotou, že vše, co potřebujeme vědět, máme vždy k dispozici v aktuální a ucelené podobě. Systém Beck-online je nejchytřejším „kolegou“ naší kanceláře již řadu let.
Mgr. Ondřej Ripel, advokát, AK Váňa, Kapalín & Partneři
Systém Beck-online je významným pomocníkem v naší kanceláři již řadu let. Vybrali jsme si jej především pro jeho kvalitní komentáře, rozsáhlou databázi odborné literatury a v neposlední řadě také pro jeho přehledné a přívětivé uživatelské prostředí. Komplexnost celého systému významně napomáhá našemu týmu v poskytování kvalitních právních služeb.
V systému Beck on-line hledáme zejména odbornou literaturu – kvalitní komentáře zákonů, další knihy a články. Povaha on-line systému nám umožňuje pracovat vždy s posledním vydáním knihy či komentáře. Naší práci usnadňuje také rubrika „souvislosti“, jež ke každému paragrafu vybraného předpisu zobrazuje nabídku souvisejících knih, článků a judikátů s aktivním odkazem – od potřebných informací nás tak mnohdy dělí jen kliknutí myší.
Mgr. Pavel Mlíkovský, advokát, ŘANDA HAVEL LEGAL
Největší výhodu systému beck-online spatřuji v tom, že nabízí online a na jednom místě jedinečné, velmi přehledné a logické propojení právních předpisů, soudních rozhodnutí a odborné literatury.
Mgr. Kateřina Burianová, SWIETELSKY stavební s.r.o.
Systém Beck on-line výborně zkompletoval portfolio systémů právních informací, které denně využíváme v naší praxi. Podle našich zkušeností je velmi dobře katalogizovaný a obsahuje velmi komplexní databázi odborné literatury s vazbou na platnou legislativu. To nám umožňuje efektivně provádět potřebné rešerše ve velkém objemu odborné literatury a tím zrychlit a zkvalitnit naši práci.
Mgr. Ing. Jindřich Jelínek, counsel advokátní kanceláře, Glatzova & Co.
Po dvouletém užívání systému od Nakladatelství C.H.Beck s.r.o. mohu svědomitě konstatovat, že automatizovaný systém právních informací Beck-online plně vyhovuje potřebám naší advokátní kanceláře. Zejména jsme uvítali komfortní internetový přístup k zákonům a jejich interaktivní propojení s profesionálně napsanými komentáři, tematickými články a rozsáhlou judikaturou, což nám značně usnadnilo práci se zdroji všech aktuálních právních informací. Jsme rovněž spokojeni s rychlostí a způsobem vyřizování našich dotazů, podnětů a připomínek k systému prostřednictvím osobních client managerů.
JUDr. Martin Grobelný, advokát, Advokátní kancelář Grobelný & Skřipský
Systém Beck-online pro naši kancelář představuje spolehlivého partnera v oblasti právního know-how. Zejména oceňujeme široké spektrum funkcí, které Beck-online nabízí, průběžně aktualizovanou komentářovou literaturu a v neposlední řadě snadnou dostupnost přes webové rozhraní, díky kterému je systém dostupný i mimo kancelář.
Beck-online je pro nás moderním prostředkem k práci s právními informacemi na jednom místě. Rychle dostupný odkudkoli, mnohostranný a jednoduše ovladatelný.
Mgr. David Kavan, vedoucí právního oddělení, ŠKODA AUTO a.s.
Kancelář Frank Bold Advokáti s.r.o. využívá služeb Beck-online při své činnosti každý den. Na tomto právním nástroji oceňujeme nejvíce vedle vyhledávání v legislativě, judikatuře a v literatuře také funkci porovnávání jednotlivých znění zákonů a vyhledávání přes souvislosti. Celkově hodnotíme práci s Beck-online jako uživatelsky příjemnou a profesně přínosnou.
Mgr. Sandra Podskalská, advokátka a prokuristka, Frank Bold Advokáti, s.r.o.
Na Beck-online oceňujeme především přehlednost a rozsáhlou databázi odborných článků, které propojují vhodně celý systém tak, že při práci ve vztahu ke konkrétnímu tématu je vše logicky a přehledně k dispozici na jednom místě.
Práce se systémem Beck-online je každodenní součástí našeho pracovního dne již po několik let. Vedle rozsáhlé judikatury a komentářové literatury k dosavadní právní úpravě poskytuje velké množství článků a monografi í k novému občanskému zákoníku, zákonu o obchodních korporacích a doprovodným předpisům. Díky užitečné funkci umožňující přehled souvislostí tak snáze a rychleji nalézáme potřebné podklady a zdroje, které jsou vzhledem k absentující judikatuře k „novému“ právu zdrojem neocenitelných informací.
Mgr. Jitka Sytařová, LL.M., advokátka, Giese & Partner, s.r.o.
Systém BECK- online využíváme a jsme spokojeni s jednoduchostí ve vyhledávání právních předpisů, včetně výkladů k jednotlivým ustanovením zákonů. Vítáme aktuálnost všech právních předpisů. Zejména pak oceňujeme dostupnost časopisů online vydávaných nakladatelstvím BECK a přehled judikatury.
Česká spořitelna, a.s., právní úsek, Česká spořitelna, a.s.
Systém Beck-online představuje pro mou advokátní kancelář zcela jedinečný zdroj informací, jehož výhodu představuje oproti konkurenčním systémům zejména možnost přístupu k informacím prostřednictvím webového rozhraní, pravidelná aktualizace systému, uživatelská jednoduchost a velké množství judikatury a literatury s možností využívání komentářů Nakladatelství C.H.Beck, které dlouhodobě hodnotím jako nejlepší.
JUDr. Milan Zápotočný, advokát v Jihlavě, advokátní kancelář AKZA
Naše advokátní kancelář čerpá právní a odborné informace z komentovaných zákonů, časopisů a publikací C.H.Beck už řadu let. Na právním informačním systému Beck-online vítáme denně aktualizované předpisy, judikaturu a literaturu, to vše v unikátním systému řazení relevance nalezených dokumentů. I díky online platformě nám Beck-online pomáhá poskytovat právní služby s vysokou přidanou hodnotu.
Mgr. Ing. Petr Konečný, advokát Olomouc, advokátní kancelář Konečný
Na Beck-online nejvíce oceňujeme velké množství dostupné literatury, včetně kompletních textů odborných komentářů k zákonům, a zpřístupnění článků z významných právnických časopisů. Systém je přehledný, jeho ovládání intuitivní a v textech jsou obsaženy aktivní odkazy, jejichž použití urychluje práci. Beck-online obsahuje to, co právník ke své práci potřebuje, a napomáhá tak k poskytování kvalitnějších právních služeb.