Beck-online POCTIVÝ SYSTÉM
Vyplňte prosím kontaktní údaje a zanechte svůj vzkaz. Ozveme se Vám.

Mgr. Pavel Kvíčala, Norton Rose v.o.s., advokátní kancelář

Využíváme systém Beck-online již několik let. Denní aktualizace nám přínáší jistotu práce s absolutně aktuálním zněním, která je pro naši práci nezbytná. Jako velkou hodnotu vnímáme přístup k zásadní komentářové literatuře, časopisům a judikátům a dále možnost vyhledávání.

Vzhledem k tomu, že systém je přístupný prakticky z jakéhokoli počítače připojeného na internet, je přístup ke všem zdrojům skutečně maximálně flexibilní, to oceňujeme zvláště při práci mimo kancelář, mnohdy i v zahraničí.

 

Mgr. Pavla Krejčí, Advokátní kancelář Červená a Krejčí

K nákupu Beck-online jsem se rozhodla okamžitě, jakmile mi jej poradce z nakladatelství představil, a od té doby jsem jeho věrným uživatelem. Články již nemusím kopírovat a rovnat do šanonů a zoufale neprohledávám internet. Stačí zadat www.beck-online.cz, své uživatelské jméno a heslo a mohu se s ním poradit o jakémkoliv tématu. Informace mi sdělí pěkně přehledně uspořádané. Zejména mi vyhovuje obrovské množství časopisů a publikací, ze kterých čerpá, takže se již nemusím při řešení svého problému spoléhat pouze na názor jednoho autora. Neocenitelným pomocníkem je také přehledně zpracovaná judikatura. Čas, který mi Beck-online ušetří, je pro mě k nezaplacení.

 

JUDr. Jaroslav Havel, Mgr. Jan Holásek, LL.M., advokátní kancelář

Beck-online nám pomáhá řešit problém s udržováním potřebného rozsahu publikací a periodik díky dostupnosti článků, komentářů zákonů a učebnic vydávaných nejen v C. H. Beck, které nalezneme v plné verzi Beck-online.  Za neocenitelný zdroj informací pokládáme přehledně zpracovanou judikaturu s obsahem právních vět, kterou využíváme častěji, než produkty konkurenčních společností a lidé zpracovávající rešerše využívají možností sekce Přehled souvislostí k vyhledání relevantních judikatury a literatury k odpovídajícímu předpisu. V neposlední řadě uživatelé na databázi oceňují možnost přístupu z jakéhokoli počítače připojeného k internetu, a tedy i usnadnění při práci z domova či o víkendech.

 

JUDr. Ivan Houdek, Notářská komora ČR

Notářská komora s C. H. Beck uzavřela smlouvu o poskytování Beck-online a s odstupem času lze konstatovat, že se jednalo o správnou volbu. Všemi notáři používaný systém je tvořen základním modulem, doplněným o specielní notářský modul s literaturou, vytvořeným na míru pro notáře. Významnou a asi nejvíce kladně hodnocenou součástí systému Beck-online je provázanost textu zákonů s odkazy na související judikaturu a odborné publikace. Pokud tedy systém při listování textem právního předpisu hned vedle otevřeného textu zobrazuje jednotlivá časová znění tohoto předpisu i odkaz na judikaturu soudů (s uvedením právní věty pro snadnější orientaci) a publikovanou literaturu, jedná se o jeden z největších a nejvíce využívaných přínosů tohoto systému a lze pouze odporučit, aby tato jeho funkce byla do budoucna ještě prohlubována.

 

JUDr. Miroslav Duda, SVD spol. s r.o

Jako jednatel společnosti , zabývající se nejen realitní činností, používám systém Beck-online velmi rád. Je mi dobrou pomůckou nejen v  pracovním zařazení, ale i při mé judikační a školské činnosti. Systém používám každý den, je přehledný a kvituji denní aktualizaci. Mohu konstatovat, že i řada studentů poté, co jsem je seznámil s předmětným systémem, systém velmi vychvaluje a je toho názoru, že nemá konkurenci. Já sám mohu konstatovat pouze 100% spokojenost.