Vláda předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o sčítání lidu, domů a bytů v roce 2021. Povinnost provádět sčítání v desetiletých intervalech vyplývá z práva EU. Dle návrhu bude ČSÚ oprávněn přebírat existující údaje z informačních systémů veřejné správy. Sčítací formulář by proto měl mít zhruba poloviční rozsah oproti poslednímu sčítání v roce 2011. Celá zpráva