Senát Parlamentu ČR vrátil s pozměňovacími návrhy dne 8. 12. zpět do Poslanecké sněmovny návrh zákona o změně zákonů související se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů. Návrh představuje první fázi reformy přímých daní. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.