Evropský parlament v minulých dnech schválil Směrnici o průmyslových emisích, která v části o integrované prevenci posiluje zejména roli nejlepších dostupných technik a Referenčních dokumentů o nejlepších dostupných technikách v povolovacích procesech. Směrnici musí ještě oficiálně schválit Rada ministrů. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.