Poslanecká sněmovna v minulých dnech ve třetím čtení schválila návrh zákona, který upravuje dorovnání slovenských důchodů formou vyrovnávacího příspěvku za doby důchodového zabezpečení získané před 1. 1. 1993 podle československých právních předpisů. Návrh zákona vznikl na základě rozhodnutí Soudního dvora EU, který jakýkoli jiný přístup k této problematice označil za diskriminační.

Soudní dvůr EU ve svém rozhodnutí, které je věnováno dorovnání důchodů judikoval, že dorovnávání slovenských důchodů formou vyrovnávacího příspěvku za doby důchodového zabezpečení získané před 1. lednem 1993 podle československých právních předpisů, které se podle Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení ze dne 29. října 1992 považují za doby důchodového zabezpečení nebo pojištění Slovenské republiky, není možné omezovat podmínkou českého občanství a bydliště v ČR, neboť takové omezení představuje z pohledu práva EU nepřípustnou diskriminaci.

Soudní dvůr dále poukázal ve svém rozhodnutí na možnost napravení současného stavu, a to zrušením poskytování vyrovnávacího příspěvku.

Na toto rozhodnutí tedy reagovalo Ministerstvo práce a sociálních věcí, a to přípravou schválené právní úpravy. Návrh by měl tedy především zamezit tomu, aby bylo možné za doby důchodového zabezpečení získané před 1. lednem 1993 podle československých právních předpisů, které se podle Smlouvy mezi Českou republikou a Slovenskou republikou o sociálním zabezpečení ze dne 29. října 1992 považují za doby důchodového zabezpečení nebo pojištění Slovenské republiky, přiznat či zvýšit důchod z českého důchodového pojištění nebo s přihlédnutím k těmto dobám poskytnout vyrovnání, dorovnání, příplatky a obdobná plnění k důchodu.
Dále by měl tedy návrh posoudit Senát.