Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v minulých dnech měla zasedat na své již 61. schůzi. Na jejím pořadu byl pouze jeden bod, přičemž hlavním důvodem svolání byl návrh na rozpuštění Poslanecké sněmovny, dle přijaté novely Ústavy. Poslanecká sněmovna měla dle původního návrhu pořadu schůze jednat pouze o jednom bodě, a to o Informaci o přeletech a průjezdech ozbrojených sil jiných států uskutečněných přes území České republiky ve 2. pololetí 2008.

Na základě současného politického a ústavního stavu však byl navrhován bod další, přičemž na této schůzi tedy měli poslanci odhlasovat rozpuštění dolní komory Parlamentu. Vzhledem k postoji zástupců politických stran však tento záměr nebyl naplněn, když poslanci neschválili pořad 61. schůze, a tudíž byla tato schůze rozpuštěna.