Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR schválila ve třetím čtení návrh zákona, kterým se mění zákon č. 262/2006 Sb., zákoník práce. Cílem návrhu, jež je součástí rozsáhlé reformy, je především zpružnění pracovněprávních vztahů a zvýšení motivace zaměstnavatelů při tvorbě nových pracovních míst. Hlavní změny spočívají především v možnosti sjednání zkušební doby u vedoucích zaměstnanců až na půl roku či provázání odstupného s dobou, po kterou zaměstnanec pro zaměstnavatele pracoval.

V první řadě návrh zákona upravuje změnu délky zkušební doby, když předpokládá, že bude nově možné sjednat u vedoucích zaměstnanců zkušební dobu v délce až 6 měsíců. Současně předkladatel navrhuje provázání nároku na odstupné s dobou, po kterou zaměstnanec vykonával pro zaměstnavatele práci. Znamená to tedy, že v případě ukončení pracovního poměru z důvodu organizačních změn by měl být nárok na odstupné odstupňován v souvislosti s délkou pracovního poměru. Pokud by tedy například zaměstnanec pracoval pro zaměstnavatele po dobu nejméně 1 roku a došlo by k naznačenému ukončení pracovního poměru, náleželo by zaměstnanci odstupné ve výši nejméně 1 průměrného měsíčního platu.

Vedle uvedených opatření ministerstvo svým návrhem zasáhlo také do úpravy pracovního poměru na dobu určitou, kdy nově by mělo být možné sjednat jej až na 3 roky a navíc u stejného zaměstnavatele by měla být možnost tento typ pracovního poměru sjednat opakovaně na tuto dobu ještě dvakrát. Co se týče dohody o provedení práce, i zde by mělo dojít k navýšení, a to ze současných 150 hodin ročně na 300 hodin, přičemž nově by při příjmu z dohod o provedení práce nad 10.000,- Kč měsíčně mělo být placeno sociální a zdravotní pojištění.

Dílčím způsobem se novela dotýká také hrubého porušení povinnosti práce neschopného, za které by mělo být možné v prvních 21 dnech pracovní neschopnosti dát výpověď a také možnosti dočasného přidělení zaměstnance k jinému zaměstnavateli.

Pro oblast kolektivního vyjednávání předkladatel především vymezuje smluvní strany tohoto vyjednávání, nově řeší výpověď smlouvy a skončení účinnosti kolektivní smlouvy. Současně se návrh také věnuje oblasti informování zaměstnanců.

Úplné znění Sněmovnou schváleného návrhu lze nalézt na internetových stránkách dolní komory, přičemž dále by se návrhem měl zabývat Senát.