Ministerstvo spravedlnosti v minulých dnech na svých internetových stránkách publikovalo tiskovou zprávu, dle které ministryně spravedlnosti spolu s ministryní zdravotnictví společně zahájily diskuze odborníků z oblasti práva a lékařství o institutu „náhradní matky“. Jedná se o případy, kdy dítě manželského páru odnosí a porodí jiná žena. Hlavním cílem společného postupu je, dle obou ministryň, otevřít odbornou diskuzi nad změnou právní úpravy a možnostmi uzákonění institutu náhradní matky. „Dnes jsme se tu sešli, abychom se zabývali nejen právními, ale také etickými a psychologickými hledisky. Řešíme například situaci, kdy se psychika těhotné změní a matka po porodu odmítne dítě vydat biologické matce. Podle současných zákonů dítě patří matce, která ho porodila. Zmíněná možná komplikace není nijak legislativně opatřena“, objasnila současnou právní úpravu ministryně spravedlnosti Kovářová.

„Konferenci považuji za příležitost k otevření odborné i celospolečenské diskuze na téma náhradní mateřství v České republice. Na základě zahraničních zkušeností očekávám složitou a časově náročnou debatu. Ještě ani samotní zdravotničtí odborníci nejsou v této otázce zdaleka za jedno a existuje celá řada naprosto protichůdných názorů. Současně však považuji za alibistické se tomuto tématu vyhýbat,“ vysvětluje ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.

V současné době probíhá na odborné úrovni diskuse o možnosti uzákonění tzv. surogační smlouvy mezi náhradní matkou a „objednateli“ dítěte. V tomto ohledu je tedy řešena nejen otázka samotné smlouvy, ale také otázka její vymahatelnosti.

Součástí úvah a diskusí je dále také otázka zrychlení a zjednodušení řízení o osvojení. K tomuto uvedla ministryně spravedlnosti následující: „Jednou z konfliktních otázek je například forma odměny náhradní matce. Nechceme, aby docházelo k obchodu s dětmi, proto uvažujeme pouze o příspěvku na úhradu nákladů spojených s těhotenstvím. Podobné otázky chceme projednat s odborníky, znát jejich názory a dojít ke společným závěrům“.

„Jako jeden z mnoha rizikových faktorů v etické a zdravotní oblasti vidím například zásah do psychiky náhradní matky při porodu a v poporodním období,“ konstatuje ministryně zdravotnictví Dana Jurásková.

Vedle možnosti řešení zmíněnou problematiku svébytným zákonem se uvažuje také o provedení dílčích novelizací současné právní úpravy tak, aby byla tato problematika legislativně upravena. V této souvislosti se odpovídající diskutující odborníci mohou také inspirovat v zahraničí.

Celou zprávu včetně rozboru relevantní právní úpravy v zahraničí lze nalézt na internetových stránkách Ministerstva spravedlnosti.