Vláda dne 15. 10. na svém mimořádném zasedání schválila vyjádření k námitce skupiny 17 senátorů k Ústavnímu soudu, která žádá přezkum souladu Lisabonské smlouvy s ústavním pořádkem České republiky.  Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.