Insolvenční řízení až na drobné výjimky znamená pro věřitele tu větší, tu menší „noční můru“ co do výšky uspokojení jejich pohledávek. Míra uspokojení nezajištěných věřitelů osciluje okolo 5 %. Právě v této situaci vzrůstá role zajištění, avšak cesta zajištěného věřitele k penězům není prosta nástrah. Ohledně procesu vydání dosaženého výtěžku zpeněžení zajištěnému věřiteli vyvstává celá řada výkladových nejasností. Článek shrnuje část nového beckovského komentáře k InsZ, který je dostupný též v Beck-online. Celý článek