Studie národní integrity zpracovaná Transparency International ukazuje, že klíčové instituce státu nejsou schopny odolávat korupci ani neplní svoji roli při jejím potlačování. Nejslabšími články v systému národní integrity jsou podle studie státní zastupitelství a státní správa následovaná policií. Dobře je hodnocen např. ombudsman, Nejvyšší kontrolní úřad či organizace voleb. Pro úplné znění zprávy je třeba se přihlásit do Beck-online.