Se zájmem odborné i laické veřejnosti se setkalo 2. odborné symposium, které na téma Komerční nemovitosti v judikatuře Nejvyššího soudu uspořádal začátkem prosince ve velké zasedací síni Nejvyšší soud ČR. Symposium zahájila předsedkyně Nejvyššího soudu ČR JUDr. Iva Brožová a společně s ní celé symposium moderovali přední odborníci na tuto problematiku – Prof. JUDr. Josef Fiala a Prof. JUDr. Karel Eliáš.

 Účelem symposia bylo především získat zpětnou vazbu právní praxe a teorie ohledně judikatury Nejvyššího soudu České republiky, která se tentokrát týkala tématických okruhů zaměřených na vlastnické právo, věcného práva k nemovitostem a nájmů nebytových prostor a nemovitostí, s výjimkou nájmů bytů. Nejvyšší soud tak současně ukázal, že sjednocování judikatury bere jako jeden ze svých hlavních úkolů a současně se snaží veřejnosti nabídnout svůj pohled na danou problematiku.

Za Nejvyšší soud ČR se symposia zúčastnili soudci JUDr. Jiří Spáčil, JUDr. Ludvík David, JUDr. Kateřina Hornochová, JUDr. Josef Rakovský, JUDr. Zdeněk Krčmář a JUDr. František Balák, kteří se dané problematice věnují a s odborníky z řad veřejnosti debatovali nad judikaturou a právními názory v případech, které Nejvyšší soud projednával a rozhodl.

Kromě odborníků se symposia zúčastnili i zástupci laické veřejnosti, které problematika nemovitostí zajímá a nebo se jich přímo týká.

Vzhledem k zájmu tak toto symposium není poslední a také v roce 2009 bude Nejvyšší soud ČR pořádat podobná symposia a setkání. Témata těchto symposií budou zveřejněna na webové stránce Nejvyššího soudu http://www.nsoud.cz/.