Úřad pro ochranu hospodářské soutěže („ÚOHS“) ukončil další správní řízení vedené pro možné porušení zákona o významné tržní síle při prodeji zemědělských a potravinářských produktů a jejím zneužití.

Účastníkem tohoto správního řízení byla společnost Ahold a možné porušení zákona Úřad spatřoval v netransparentním uplatňování tzv. skonta z fakturované ceny za dodané zboží.

V průběhu správního řízení navrhla společnost Ahold řešení v podobě závazků, které Úřad posoudil jako dostatečné, a protože byly splněny podmínky dané zákonem, uložil v rozhodnutí společnosti Ahold splnit navržené závazky ve vztahu k předčasnému zaplacení faktury a zkonkretizovat podmínky skonta. ÚOHS správní řízení zastavil bez uložení sankce.